Pealeht › EIL üldkoosolek toimub 29.mail TÄIENDATUD!
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

EIL üldkoosolek toimub 29.mail TÄIENDATUD!

07.05.2018

Eesti Invaspordi Liidu juhatus kutsub kokku üldkoosoleku, mis toimub teisipäeval, 29. mail 2018 algusega kell 12.00 Tallinna Puuetega Inimeste tegevuskeskuse saalis aadressil Endla 59, Tallinn. OOTAME OSALEMA KÕIKI HUVILISI!

Päevakord:

  1. 2017. majandusaasta aruanne
  2. Audiitori järeldusotsus
  3. 2017. aasta aruannete kinnitamine
  4. 2018. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine
  5. EIL presidendi ettekanne ja lõpetava juhatuse tööst kokkuvõtete tegemine, juhatuse liikmete sõnavõtud
  6. Uute juhatuse liikmekandidaatide tutvustamine
  7. EIL presidendi, juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine
  8. Muud küsimused

Orienteeruv ajakava:

11.00-12.00  kogunemine, hommikukohv
12.00  koosoleku algus
14.00  lõuna ja vaba vestlus

2017.aasta majandusaruande ja audiitori aruandega on võimalik tutvuda kodulehel  SIIN 

EIL 2018 tegevuskava ja eelarve leiab vaastavalt: Tegevuskava    ja Eelarve

Juhatuse liikmekandidaatidega saab tutvuda SIIN

Aastakoosolekust osavõtt on vaba kõikidele liikmesühingute liikmetele, kuid koosolekule ootame igast ühingust vähemalt ühte hääleõiguslikku delegaati. Hääleõiguse delegeerimisel on vajalik volitus.

Samas ootame koosolekule kõiki neid, kes sooviksid EIL tegevustes kaasa rääkida ja osaleda.

Juhul kui aastakoosolekule vajalikku kvoorumit ei kogune, kutsutakse kokku teine aastakoosolek samal päeval, samas kohas ja sama päevakorraga algusega kell 13.00. Teist korda kokkukutsutud aastakoosolek loetakse otsustusvõimeliseks sõltumata kohaletulnud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui osaleb või on esindatud vähemalt kaks liiget.

Sõidukulud kompenseeritakse delegaatidele ühingu poolt esitatud arve alusel arvestusega 13 senti/km või sõidupiletite alusel.

Palume teatada oma soovist osaleda ja/või oma delegaatide ja osalejate nimed  25.maiks k.a.  e-postile  eil@eil.ee.

 

Ootame Teie aktiivset osavõttu!

 

Rainer Vakra
EIL  president