Pealeht › EIL virtuaalne aastakoosolek toimub 3.juunil
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

EIL virtuaalne aastakoosolek toimub 3.juunil

14.05.2021

Eesti Invaspordi Liidu juhatus kutsub kokku aastakoosoleku, mis toimub VIRTUAALSELT ZOOM-KESKKONNAS neljapäeval, 3.juunil algusega kell 12.

Koosoleku link saadetakse nädal enne koosolekut kõigile liikmetele ning vajadusel oleme enne koosolekut valmis tegema testkõned.

PÄEVAKORD:

  1. 2020. majandusaasta aruanne
  2. Revisjonikomisjoni aruanne
  3. Arutelu ja aruannete kinnitamine
  4. 2021 ja 2020 tegevusplaanist
  5. Liikmete kohalikust tegevusest
  6. 2021 ja 2022 liikmemaksust
  7. EPK üldkoosolekule delegaadi määramine
  8. EPK juhatuse liikmekandidaatide kinnitamine
  9. Muud küsimused

  

2020.aasta majandusaruande ja revisjonikomisjoni aruandega on eelnevalt võimalik tutvuda EIL kodulehel  http://www.eil.ee/est/EIL-majandusaastate-aruanded-2

_ _ _ _ _

Aastakoosolekule ootame igast ühingust esindajat, kellel on hääleõigus. Hääleõiguse delegeerimisel on vajalik volitus, milline tuleb digiallkirjastatult saata aadressil eil@eil.ee vähemalt üks päev (24 tundi) enne koosolekut.

_ _ _ _ _

Juhul kui aastakoosolekule vajalikku kvoorumit ei kogune, kutsutakse kokku teine  aastakoosolek samal päeval, samas kohas ja sama päevakorraga algusega kell 12.30. Teist korda kokkukutsutud aastakoosolek loetakse otsustusvõimeliseks sõltumata kohaletulnud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui osaleb või on esindatud vähemalt kaks liiget.

_ _ _ _ _

Palume teatada oma esindaja nimi ja e-posti aadress (sinna saadetakse ka link koosolekule) 28.maiks 2021  e-postile eil@eil.ee

 

Ootame aktiivset osavõttu!

Lugupidamisega,

Signe Falkenberg
peasekretär
------------------------------------
Tel. (+372) 5083905
E-post: signe@eil.ee