Eesti Invaspordi Liidu juhatus kutsub kokku aastakoosoleku, mis toimub neljapäeval, 11.mail 2023 algusega kell 11.00 Tallinna Puuetega Inimeste tegevuskeskuse saalis aadressil Endla 59, Tallinnas.

Päevakord:

  1. 2022. majandusaasta aruanne, revisjonikomisjoni aruanne. Küsimused, aruannete kinnitamine
  2. 2023. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine
  3. Plaanid aastaks 2024
  4. 2024. aasta liikmemaksu kinnitamine
  5. Muud küsimused

Materjalid EIL aastakoosoleku päevakorra punktide on SIIN.

Aastakoosolekust osavõtt on vaba kõikidele liikmesühingute liikmetele, kuid koosolekule ootame igast ühingust vähemalt ühte hääleõiguslikku delegaati. Hääleõiguse delegeerimisel on vajalik volitus.

Juhul kui aastakoosolekule vajalikku kvoorumit ei kogune, kutsutakse kokku teine aastakoosolek samal päeval, samas kohas ja sama päevakorraga algusega kell 12.00. Teist korda kokkukutsutud aastakoosolek loetakse otsustusvõimeliseks sõltumata kohaletulnud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui osaleb või on esindatud vähemalt kaks liiget.

Sõidukulud kompenseeritakse delegaatidele ühingu poolt esitatud arve alusel arvestusega 18 senti/km või sõidupiletite alusel.

Palume teatada oma soovist osaleda ja/või oma delegaatide ning osalejate nimed  5maiks k.a.  e-postile  eil@eil.ee.

Ootame Teie aktiivset osavõttu!

Lugupidamisega,
EIL juhatus